Wynagrodzenie

Świadczymy usługi prawne w oparciu o system wynagrodzenia ryczałtowego obejmującego  prowadzenie sprawy lub wykonie poszczególnej usługi prawnej bądź  na bazie stawek godzinowych, w zależności od potrzeb i wyboru Klienta, kształtujacych się od 200 zł/godz netto.

Wynagrodzenie jest zawsze ustalane indywidualnie z Klientem  przed podjęciem współpracy według jasno określonych zasad i uwzględnia stopień skomplikowania sprawy oraz przewidywany nakład pracy adwokata, radcy prawnego z możliwością równomiernego rozłożenia płatności na raty w okresie prowadzenia sprawy. W przypadku zlecenia prowadzenia spraw sądowych podstawę ustalenia honorarium stanowią stawki opłat za czynności radców prawnych i adwokatów określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. 2015, poz. 1804) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. 2015 poz. 1800).