Przedsiębiorcy

Na rzecz Przedsiębiorców świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego, szeroko rozumianego prawa gospodarczego, w tym prawa korporacyjnego dotyczącego funkcjonowania spółek, prawa administracyjnego, ochrony środowiska, gospodarki odpadami, prawa transportowego, prawa pracy, prawa migracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem przepisów z zakresu legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP, zamówień publicznych jak też podatkowego. Do naszych klientów zaliczyć można przedsiębiorców krajowych i zagranicznych, w tym spółki prawa handlowego, indywidualnych przedsiębiorców jak również podmioty działające w obszarze administracji publicznej rządowej i samorządowej. Świadczymy kompleksową obsługę prawną opartą o osobistą obecność prawnika w siedzibie firmy oraz pracę zdalną z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość. Prowadzimy procesy sądowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi na całym obszarze RP. Współpracujemy również z kancelariami prawnymi z innych krajów UE. Zakresem pomocy prawnej obejmujemy także sprawy związane z obsługą projektów realizowanych z wykorzystaniem funduszy europejskich, a także problematykę z obszaru prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Ofertę Naszej Kancelarii kierujemy do przedsiębiorców o różnorodnej strukturze i formie organizacyjno-prawnej.

Adwokat Kancelaria AW

Zakres pomocy prawnej świadczonej na rzecz przedsiębiorców w szczególności obejmuje:

 1. Kompleksową obsługę prawną w tym;
  • sporządzenie opinii prawnych;
  • sporządzanie umów w języku polskim oraz angielskim;
  • udzielanie porad i konsultacji w zakresie spraw wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej;
  • windykacja należności;
  • udzielanie informacji o obowiązujących przepisach prawnych;
  • udział w negocjacjach;
  • obsługa zgromadzeń wspólników;
 2. Tworzenie, przekształcanie oraz łączenie spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji;
 3. Postępowanie rejestrowe dotyczące wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego;
 4. Sprawy z zakresu obrotu nieruchomościami;
 5. Reprezentowanie przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej;
 6. Reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi, w tym sprawy transgraniczne;

Dla zapewnienia kompleksowej obsługi prawnej współpracujemy z kancelariami notarialnymi, z doradcami podatkowymi, rzeczoznawcami majątkowymi i tłumaczami przysięgłymi.