Klienci indywidualni

Udzielanie pomocy prawnej Klientom indywidualnym jest dla nas szczególnie ważne. Funkcjonując w życiu publicznym, społecznym a także rodzinnym wielokrotnie stykamy się z sytuacjami, w których osoby fizyczne, konsumenci popadają w różnorakie problemy prawne tylko dlatego, że znają lub nie potrafią wyegzekwować swoich praw. Rozumiemy, że problemy, z które się wówczas borykają staja się nierzadko problemami całych rodzin, rujnując je finansowo i psychicznie. Poprzez naszą pracę i zaangażowanie wyrażające się w indywidualnym podejściu do każdego, niezależnie od tego z jaką sprawa do nas przychodzi pragniemy wyrazić ideę zawodu, który wykonujemy, a który nie bez przyczyny jest uznawany za zawód zaufania publicznego. Stąd też zakres naszej pomocy prawnej kierowanej do tej grupy Naszych Klientów obejmuje te obszary, które w naszym odczuciu są dla nich naJistotniejsze, a które dotycza rodziny, wolności, pracy, poszanowania własności i dóbr osobistych.

 

Świadcząc pomoc prawną na rzecz naszych klientów z pełną determinacją dążymy do uzyskania najkorzystniejszego dla nich rezultatu. Dbamy aby współpraca odbywała się w przyjaznej i pełnej zrozumienia atmosferze. Potrafimy wczuć się w sytuację osób, które walczą o najwyższą wartość w życiu – o swoją rodzinę.

Zakres usług w Prawie rodzinnym obejmuje między innymi:

 • sprawy o rozwód, separację, podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej;
 • sprawy o alimenty, władzę rodzicielską, uregulowanie kontaktów z małoletnimi dziećmi;
 • ustanowienie przymusowego ustroju rozdzielności majątkowej
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie,
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa.

Prawo Rodzinne Warszawa

W naszej praktyce wspieramy pomocą prawną zarówno podejrzanych i oskarżonych jak też pokrzywdzonych, oskarżycieli prywatnych czy subsydiarnych. Długoletnie doświadczenie zawodowe daje nam podstawy do wnikliwej analizy sprawy i trafnej oceny co w danym postępowaniu jest najkorzystniejszym rozwiązaniem dla klienta. Zakres usług w prawie karnym obejmuje w szczególności:

 • obrona w procesie karnym, w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach karnoskarbowych;
 • reprezentacja osób podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuraturą i Policją;
 • postępowanie karne wykonawcze: sprawy o odroczenie i zawieszenie wykonania kary, udzielenie przerwy w wykonywaniu kary,
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie z kary, sprawy o wyrok łączny;
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych w postępowaniu sądowym oraz przygotowawczym;
 • sporządzanie i popieranie w postępowaniu sądowym prywatnych oraz subsydiarnych aktów oskarżenia.

Prawo Karne Warszawa

Zakres usług w Prawie cywilnym w szczególności obejmuje:

 • sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę między innymi za doznany uszczerbek na zdrowiu,  wypadek komunikacyjny, wypadek przy pracy;
 • prawo spadkowe: postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek;
 • sprawy o zapłatę, postępowanie w przedmiocie ochrony dóbr osobistych;
 • prawo nieruchomości: postępowanie w przedmiocie zasiedzenia, zniesienia współwłasności, ustanowienia i zniesienia służebności, rozgraniczenia nieruchomości, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości;
 • sprawy o eksmisję, ochrona naruszonego posiadania;
 • postępowanie egzekucyjne: dochodzenie wierzytelności, sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty, wniosków egzekucyjnych, zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym komorniczym oraz sądowym.

Prawo Cywilne Warszawa

Pomoc prawna, które oferujemy w tym obszarze obejmuje wszelkie sprawy z zakresu stosunków między pracodawcą a pracownikiem, w tym reprezentację w sporach sądowych takich jak:

 • o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne,
 • o przywrócenie do pracy lub o odszkodowanie,
 • o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia,
 • z zakresu czasu pracy,
 • o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • o wynagrodzenie za prace,
 • o świadczenia pieniężne związane z pracą,
 • z zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników,
 • odpowiedzialności porządkowej (odwołania od udzielonych kar porządkowych), a także inne, które dotyczą procesu pracy.

Ponadto prowadzimy sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym podejmujemy się reprezentacji przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz sądem pracy i ubezpieczeń społecznych w sprawach odwołań od decyzji ZUS.

Prawo Pracy Warszawa